maandag 4 december 2017

Hulp na het broedseizoen

In september hebben we bezoek gehad van de Milieupolitie uit West Brabant en Zeeland.
Zij organiseren regelmatig een teamdag en wilden na een rondleiding in de eendenkooi ook nog de handjes late wapperen. dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Samen met de vrijwilligers is er die dag heel veel werk verzet.
Er werd gezaagd, gesnoeid, geschild, geruimd en na afloop natuurlijk ook een borreltje gedronken.


Slieten schillen

Noeste werkers


Met zoveel mensen schiet het op.

De vrijwilligers zijn in oktober begonnen met het herstel van de vangpijp, daarna komt het scherm aan de beurt. In het Ulvenhoutse bos zijn lange bogen gezaagd, die eerst geschild moeten worden
Bogen zijn lange dunne bomen van tenminste 8 meter. \zij moeten ook buigzaam zijn.

De bogen worden geschildDe bogen liggen klaar om te worden gemonteerd
Eerst moeten de bevestigingen worden gecontroleerd of ze de spanning aankunnen

De eerste bogen worden bevestigd

Zo moet het worden, knap he?

zaterdag 1 april 2017

Werkzaamheden voor het broedseizoen afsloten

Op 15 maart is het broedseizoen begonnen en mogen we tot 15 juli geen werkzaamheden verrichten in de eendenkooi..
Er is nog veel werk verricht in 2017. Zoals eerder bericht is de stormschade opgeruimd,en nu is de plas van riet ontdaan , het schuitengat uitgebaggerd en zijn gaten en kuilen opgevuld met zand..
Op de laatste werkdag is de brug naar het watermolentje verwijderd, om het broedseizoen te worden gerenoveerd en breder gemaakt, dit om gemakkelijker met de grasmaaimachine bij het molentje te kunnen komen.
Jos en Peter verwijderen het riet uit de plas

Peter, Jos en Bert aan het baggeren
De demontageploeg in aantochtKlaar voor transport

Gaten dichten

Op transport naar de schuur van Jac Schets

zondag 5 februari 2017

Gigantische klus in de eendenkooi

Op de eerste zaterdag in februari was het even schrikken voor de vrijwilligers. De aannemer van SBB heeft zes enorme bomen omgezaagd, maar ook een aantal kleinere. Dit om ruimte te creƫren voor het omleggen van de grote.
De noodzaak van het omzagen bleek helemaal juist. De bomen waren in de kern al aardig weggerot.
Nu de zaak opruimen. Vele stukken stam zijn zo zwaar dat ze niet  met de hand hanteerbaar zijn.
Die laten we daarom gewoon liggen.
Enorme doorsnede van de stam

Het is goed te zien dat de kern is weggerot


Helemaal weggerot

Het sjouwwerk
Volop werk in 2017

Op de eerste zaterdag van januari is ook voor de vrijwilligers het nieuwe jaar, in de eendenkooi begonnen, Voordat begonnen kan worden met het repareren van het omgewaaide scherm, moeten eerst de nodige materialen worden besteld. Ook is besloten, in overleg met SBB, een aantal grote bomen om te zagen. Deze bomen staan dichtbij het scherm en zullen mogelijk binnen niet al te lange tijd omvallen en daarmee het nieuwe scherm beschadigen.
Vandaag hebben de vrijwilligers de wilgen geknot en zijn bij het scherm aan de noordkant een aantal liggers vervangen.

Het spoor van een vos op de dichtgevroren kooiplas

Het knotten van de wilgenAnton heeft weer verse wilgentenen voor het vlechten van broedkorven

zondag 27 november 2016

Stormschade in de eendenkooi

Tijdens de eerst najaarsstorm in november is er flinke schade aangericht in de kooi.
Het scherm langs de kooiplas is gedeeltelijk omgewaaid.
De oorzaak is waarschijnlijk dat het hout, aan de overkant van de plas, is afgezet . Ook zijn de palen , waaraan het scherm is bevestigd, doorgerot.
Ook is er een solitaire eik omgewaaid.

Er is dus weer volop werk aan de winkel!

Het nest van een buizerd in een eik (midden op de foto)

Zomaar enkele plaatjes.

Jac Schets is van het logistiek bedrijf in de kooi

Richard heeft afscheid genomen van de vrijwilligersgroep, vanwege verhuizing naar Ulvenhout

In het pad hebben wespen een nest gebouwd, dat vervolgens is leeggegeten door een wespendief.

Dit jaar heb ik nog niets op de blog gezet, omdat de gedane werkzaamheden een jaarlijks terugkerende taak is.

Wel hebben we in een april een BBQ georganiseerd voor de vrijwilligers en hun partners.
Ook de dames waren natuurlijk aanwezig